Berman Benn

Eier av Solflekken vertshus i Leggersmark.

Description:

En lubben, gråsprengt mann.

Bio:

Solfekken ble skadet av brann under gnollangrepet på Leggersmark, men både det og Benn kom greit fra det.

Berman Benn

Lyr Elber