Alfer Ekman

Bonde i Leggersmark.

Description:

En kraftig, langsom mann. Mistenksom overfor fremmede, men god på bunnen. En god rytter og godt lag med hester. Glad i flasken.

Bio:

Alfer har bodd i Leggersmark hele livet. Han trener og avler landsbyens beste hester, i tillegg til å dyrke sin lille åker. Tilbringer de aller fleste kveldene på Solflekken.

Alfer Ekman er savnet etter gnollangrepet på Leggersmark. Spor ved gården hans tyder på at gnoll tok ham.

Ifølge en gnoll, forhørt av Ilrian, som påstod at han var med på å ta Alfer til fange, har Alfer blitt ofret av Jegra Alveslakter.

Alfer Ekman

Lyr Elber