Lyr

Syttisyvende møte

Forberedelser og rekognosering

26. Duir forts.
Hiskiliam dukker opp, sammen med Liandra og Vanger. De utveksler informasjon med våre helter. Oman deler det han har fått vite gjennom sine magiske undersøkelser. Liandra kan fortelle at djevlene hvis levninger er i Nortghards varetekt ennå ikke er identifisert. Machiel skal begraves den 5. tinne. Ilrian ønsker å være der, på tross av trusselen mot Semaran.

Hiskiliam spør våre helter om de synes man burde advare Edernion og Dyfed om djevlene, og i så fall hvordan gjøre det så de ikke bare tar det som en krigslist. Våre helter synes absolutt at alle burde advares. Ilrian har også en idé om hvordan man kan få det til å virke som informasjonen kommer fra en mer nøytral kilde. Han vil rekrutere Shalkors gruppe til å presentere informasjonen som resultatene av deres egen etterforskning av ting som har hendt i Eryri i det siste. Dermed vil det ikke så lett kunne spores tilbake til våre helter og Hiskiliam. De andre går med på dette.

Liandra mener man kan utvinne nyttige våpen fra Kat’Malars legeme, men de har ikke noen i Markene som har evnen til å gjøre det. Siden det var Puchinder som besverget buen til Alan slik at den kan ramme djevler, beslutter de å syke denne ekspertisen i Hilreath.

lrian sender en drøm til den Shalkor Malrym som introduserte ham for Oman i Den glade griff. Han forteller ham at han tror den Shalkor som var i Arbarak er død, og at Ilrian har et viktig problem som Shalkor og gruppen kan hjelpe ham med. De skal få lønn for strevet. Iliran sier også at han rent personlig ønsker å snakke med Shalkor, da merkelige og uventede ting har hendt.

27. Duir
Våre helter teleporterer til Nings gamle tilholdssted i Mafafyddn, som Ilrian har begynt å gjøre om til et mulig tilholdssted for ham og gruppen. Her kommuniserer Oman med Jomfruen igjen, og finner dermed ut at det for øyeblikket ikke er noen djevler i Riahmark, at ingen djelver har infiltrert maktsentrum i Chel Danu, at det er uklart om djevler har infiltrert Lysets kirke, at det er uklart om djevler har infiltrert kantorenes orden, at ingen djevler har infiltrert Kongegudens paladinordenen, at djevler har infiltrert Dyfeds verdslige styre, at ingen djevler har infiltrert Edernions råd eller Edernions militære, at ingen djelver har infiltrert Regngudens kirke eller Saith Marcogs verdslige styre, at de syvs forbund har infiltrert en maktbase i Eryri, at de syvs forbund har flere medlemmer enn Malurt og Lerald Tor’ris, at det ikke finnes medlemmer av forbundet i Riahmark, Itghard eller Dyfed og at Lerald ikke er i Eryri.

Ilrian drar til Hyna Thar i Hilreath. Han er alene der til kvelden, men så møter han en jegertropp. De hilser ham med skepsis i begynnelsen, men de går med på å sende et bud til Dorsáne som bor i nærheten, for å høre om den gamle alven vil ta imot ham. I mellomtiden slår Ilrian seg ned med de andre jegerne og snakker med dem. Han får vite at alvenes skoger er fullere av monstre enn de vanligvis er, samtidig som kulde og andre fiender av Hilreaht presser hardt på grensene i nord. Alvene frykter at de har en hard vinter foran seg. Ilrian nevner Tre vintre, og at hennes tilbakekomst skal føre til en spesielt hard vinter, i følge ting han har hørt i Elber Mon. Jegerne finner denne iformasjonen interessant og takker ham. Så returnerer budet og viderebringer Dorsánes velkomst.

Hos Dorsáne forteller Ilrian om de syvs forbund og det de har gjort. Han forteller også om våre helters kamp mot djevlene, og om Alans idé om å bruke en fallen djevels legeme til å lage våpen som er virksomme. Dorsáne sier han skal se hvem som svarer når han kaller, i disse krevende tider, og sende noen i retning Semaran om kort tid. Ilrian takker ham, men han ha flere sprørsmål. Han forteller Dorsáne om sin tilværelse som vandød, uten å nevne Shalkors navn, og særlig om sine mest nylige opplevelser av å bli spredd over hele verden, samt hvordan han satte seg sammen igjen. Dorsáne lytter i alvor og kan så, til Ilrians overrakselse og fornøyelse, fortelle hva som har skjedd med ham. De snakker til langt på natt om mystiske ting.

28. Duir
Ilrian returnerer til Macafyddn og våre helter. Ikke lenge etter ankommer Ning for å fortelle det han vet om reisen de har foran seg:

Veien opp Lugus’ spyd kommer til å være full av hindringer. For det første er Haat Cuig langt fra trygt. Det er stedet hvor Nattormen først vil reise seg når hun fortærer verden. Det er der eldgamle uhyrligheter kryper for å dø, og det er her de første aggressive frøene av et nytt univers kan slå rot. Det er meget sannsynlig at man kommer til å møte noe farlig der, og det er mest sannsynlig ikke noe man kjenner til på forhånd. Man må forberede seg på alt, og holde seg fleksibel.

For det andre er det flere verdener man må passere gjennom mens man stiger opp. De fleste slike verdener er farlige for fremmede, og mange forskjellige slags hindringer kan vise seg. Hvordan man best kommer videre avhenger av hver enkel dimensjon.

Det kommer trolig til å bli en lang reise. Man burde regne med minst en uke, kanskje langt mer. I tilegg til dette er tiden i de seks søylene ganske upålitelig. Ning sammenlikner det med tidevann. I følge Kongegudens lære kommer all den kraft som blir universets åndelige element inn gjennom de seks søylene. Derfor strømmer den til tider veldig strekt der. Som et resultat av dette går tiden noen ganger veldig fort i de seks søylene i forhold til Lyr, noen ganger veldig sakte.

Våre helter kan trolig finne både mat og drikke, helst ved å jakte eller å spise det de dreper. Å ta imot mat i andre verdener er farlig. Mat som er tilberedt i andre verdener kan være giftig for dødelige fra Lyr, og kan også forårsake andre uforutsigbare endringer.

Ning kan også gi en liste over verdener dere mest sannsynlig må innom.

Det står en festning kalt Shedom Bal i veien et sted på spydet, bygget for utallige år siden av yogoloth. I følge skiftene til flere reisende langs denne ruten er slottets oprinnelige eiere forlengst fordrevet derfra, men av og til har andre, farlige ting slått seg ned der.

Det er også Magcra, en ørken av illusjoner, feller og forvirring. Et stort, tørt sted med en vag uvilje mot vandrere. Det vil vri seg og endre på retninger for å forsøke å hindre dem i å komme gjennom.

Kommer man forbi alt dette må man også passere gjennom Kafút for å komme opp til det vi kaller de høye landene. Kafút er en labyrintisk, forblåst hule, en avlegger fra luftens rike. Den er befolket av mektige og uutgrunnelige jinn. De er ikke teknisk sett fientlige, men de regner de levende folks liv for lite og de liker å leke med dem. Kafút blir sjeldent passert uten noen slags prøvelse eller bestikkelse, fordi det er vanskelig å finne veien uten en djinns velvilje.

Etter å ha snakket med Ning reiser våre helter til Sedna Jernspurv og får nøkkelen som skal la Oman reise til Haat Cuig. Sedna sender også noen salte ekkorn med dem, med løfte om at de kan komme godt med på reisen.

Comments

Elber

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.