Lyr

Syttiåttende møte

Haat Cuig

4. Tinne
Våre helter forenes med Feron hos Azag. Feron forteller at Shalkor falt ham i ryggen da de fant Arbaraks kjerne, at Shalkor er død og at Arbarak nå er i ruiner. Feron sier han regner med at den gamle Shalkor ønsker livet av ham av samme grunn som Shalkor i Arbarak gjorde det. I den anledning spør Alan Iliran hvor sterk hans allianse med Shalkor er. Ilrian svarer ikke. Feron mener det er en forbindelse mellom Arbarak, den hviskende boken og de døde kongene. Shalkor leter, sier Feron, etter de døde kongenes hemmeligheter. Feron finner det ekstre forstyrrende med tanke på at Shalkor åpenbart har levd et unaturlig langt liv. Ilrian sier at om han visste hvordan Shalkor hadde holdt seg i live så lenge så ville han ikke sagt det til Feron. I respons til Ilrians uvillighet til å redegjøre for sitt forhold til Shalkor, sier Feron at det er mange andre enn ham som ville funnet det urovekkende med en udødende magus som leter et de døde kongenes hemmeligheter og dreper andre magi som kommer i nærheten av dem. Feron anklager også Ilrian for enten å skjule sin skepsis for Shalkor påfallende godt, eller på en eller annen måte å være delaktig i hans plan. Ilrian avviser at han er involvert i noen sammensvergelse for å drepe Feron eller andre nysgjerrige magus. Han sier også at han ikke er den eneste i rommet med sin egen agenda, og at han derfor ikke burde måtte forklare seg ytterligere. Alan mener han er den eneste i rommet som er alliert med noen som forsøkte å drepe Feron. Ilrian sier han ikke har noen grunn til å stole mer på Feron enn på Shalkor. Feron sier han ikke vet om Iliran kan presser av Shalkor til å vende seg mot ham.

Etter en lang diskusjon kommer de frem til at de har nok felles motivasjon til å gjennomføre ekspedisjonen til Haat Cuig sammen. Feron spør også Ilrian hva slags forandring han har gjennomgått, siden hans oppsyn åpenbart er endret. Ilrian sier det er resultatet av et gjennombrudd i sine studier av drømmevandring.

Oman påkaller Raamael, Livgiverens budbringer, i goblintempelet Feron har brukt som tilholdssted. Han går med på å være deres veiviser, i bytte mot at de som overlever ekspedisjonen utfører et oppdrag for Auguel til gjengjeld,

5. Tinne
Ilrian deltar i Machiels begravelse, en diskrét affære. Ider Andvare og Mal Magahel deltar også. Det samme gjør Rebekka Aílen, Kal og Jyll, som benytter anledningen til å snakke med Iliran om drømmen han sendte til Shalkor Malyrm. De går med på å advare Dyfed og Edernion, og presentere kunnskapen om djevlene som sin egen oppdagelse. Rebekka advarer Iliran mot å havne på feil side i konflikten mellom Shalkor og Feron. Hun mener han og de andre heltene kan komme til å angre på hvem de har valgt å støtte, når sannheten kommer for en dag.

Etter begravelsen møtes våre helter igjen og legger omsider ut på ferden til Nattormens alter, og videre til de høye landene. Ikke før har de utsagt besvergelsen som tar dem til bunnen av universet, før det kommer til kamp. I en sal full av forseglede dører, festet med lenger og fjær, er en dør åpnet. Ut av døren kommer formskiftende monstre som forsøker å feste seg til våre helter og kvele livet ut av dem. De er hjulpet av underlige skapninger med tentakler i ansiktet og skremmende mentale og magiske krefter. Støttet av Feron og Raamael er våre helter dog en formidabel styrke. De beseirer fienden og lukker døren, selv om de ikke finner midler til å forsegle den, før de fortsetter videre, opp gjennom et hult draghode og innover i det ukjente.

Comments

Elber

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.