Lyr

Femtiende møte

Trefninger utenfor murene

24. Fearn forts.
Våre helter er splittet. Bak fiendens rekker, langt nord i Dyfed-armeens leir, forkler Branwen og Puchinder seg som soldater og begynner å stifte branner. De rekker ikke gjøre stor skade før de avbrytes av et overraskelsesangrep fra Uwains ravner. Siden våre to helter ser ut som soldater for Dyfed, må de unngå ravnene. De forsøker å snike seg ut av leiren, men finner at det vil bli vanskelig å passere de ytre palisadene uten å komme mellom de stridene partene, så de utformer en ny plan. Lenger sør har Dyfeds tropper samler seg i en ny forsvarslinje. Branwen og Puchinder slutter seg til dem bare for å angripe dem bakfra i et kritisk øyeblikk. Dyfeds linje brytes og gruppeleder Lawarn av Uwains ravner hilser våre helter som venner. Branwen redder livet til en av ravnenes hester, og rytteren, en Filchan, erklærer seg i gjeld til henne. Ravnenes angrep er brutalt og effektivt, men kort. Under retretten plukker de opp Branwen og Puchinder og tar dem med tilbake til sin leir.

Feron og Wewayn returnerer til stranden der de møter Matrek og Athi Liazi. Himmelen har mørknet. Stormskyer og tåke skjuler horisonten i øst, og underlige lyder og lys kommer langt bortefra over havet. Athi speider i den retningen, mens Matrek observerer tilbaketrekningen av styrkene sine. Han kan fortelle at bakholdet hans gikk bra, og sammen med våre helters angrep later det til å ha spredd den ønskede forvirringen og drev denne delen av Dyfeds styrker tilbake. Det er imidlertid for tidlig å se om de har klart å lure Dyfed til å angripe Itghard, og fire devaer angrep Matrek tidligere enn han hadde ventet. Hvis ikke Athi hadde prestert en distraksjon, kunne det gått ille. Nå trekker han styrkene tilbake for å møte gjengjeldelse mot havnebyen. Elmar har gått for å organisere konstruksjonen av barrikader og på andre måter gjøre Itghard havn letter å forsvare. Feron og Werwayn bestemmer seg for at de vil dra til Itghard for å se hva som skjer der. Matrek skaffer dem hester og de får vite i det de drar at Dyfed har angrepet Itghard. På vei ut av Itghard havn blir de stoppet av en gruppe kavalerister fra Dyfed, ledet av paladin og prester, som har tatt kontroll over havnens vestport. Uten noe annet godt alternativ angriper våre helter for så å trekke seg tilbake inn i havnebyen, i et forsøk på å trekke fienden vekk fra porten og manøvrere seg rundt dem. Troppen presterer et bedre forsvar enn Feron og Werwayn hadde ventet, og de ender opp med å drepe paladinene og flere kavalerister, før de gjenværende går med på å trekke seg tilbake i bytte mot prestens liv, en avtale Feron går med på under tvil. Werwayn og Feron rir så til Itghard.

Comments

Elber

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.