Lyr

Åttiende møte

Offer på Tiamats alter

6. Tinne forts.
Våre helter kjemper en kamp på liv og død mot fremmedartede og skremmende krefter på Nattormens alter. Bølger på bølger med vanvittige vanskapninger og Tiamats tenktakkelhodete tilbedere strømmer inn i hallen fra alle retninger. Oman, Ilrian og Raamael kjemper på bakken, mens Alan og Feron flyr oppunder taket og støtter sine venner med piler og besvergelser. Lenge lykkes det våre helter å kontrollere kamplassen, på tross av de mange ufortisigare egenskapene til deres finder. Men så, mens kampen når sitt senith, kommer to mektige Tiamat-tilbedere seg over rommet, og utflankerer derfra Feron og Alan. Magien svikter dem og de faller til bakken. Feron søker tilflykt i mørket, mens fienden bombarderer ham med prismatiske stråler. Til slutt får Feron banesår av en dødelig besvergelse skutt i blinde. Samtidig går Alan i nærkamp med Tiamat-tilbederen, mens resten av gruppen er oppholdt i blodig nærkamp i andre enden av rommet. Som om ikke det var nok, bryter en enorm orm, lik den våre helter så dagen før, gjennom gulvet i salen, og folder seg ut i en anemone av dødelige tentakler, over 30 fot lange.

Til slutt, med de andre fiendene uskadeliggjort og ormen i kamp med Oman og Ferons elementalskapninger, kommer Iliran, Oman og Onegus selv akkurat for sent til å redde Alan fra den siste Tiamat-tilbedren, som setter sine tentakler i hodet hans og trekker ut innholdet etter en langt brytekamp. Oengus blir forsinket av et angrep fra skumringsmannen, som tilgjengjeld blir kastet utenfor kanten av kosmos av Den drømmende guden. Onegus dreper så de få gjennværende fiendene. Ormen blir drept av en kraft Iliran gjenkjenner som en besvergelse beslektet med de han selv behersker, men langt kraftigere enn noe noen av dem har sett før.

Alan og Feron er døde. Våre helter ser over den fortvilte situasjonen sammen med Raamael og Den hjemløse guden. Med gruppen halvvert virker våre helters ekspedisjon dømt til å mislykkes, men hvis de kombinerer sin kløkt og sine krefter med Goblinguden, finnes det kanskje en siste mulighet til å redde en fallen kamerat…

Comments

Elber

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.